شرایط قرارداد سفرهای طبیعت گردی خارجی

۱- چنانچه سفر به حد نصاب مورد نظر متناسب با ظرفیت آن نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی به مسافر می‌باشد.

۲- مسافر موظف است هنگام ثبت نام هزینه بلیت مطابق جدول شماره ۱ بعلاوه ۵۰% هزینه کل سفر را در قبال اخذ رسید، پرداخت و تا یک ماه قبل از تاریخ حرکت الباقی مبلغ سفر را تسویه نماید.

۳- تأمین هزینه ارزی سفر به طرق قانونی به عهده مسافرین می باشد.

۴- درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت هرگونه پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشند.

۵- مسافر یا نماینده ایشان موظف است در هنگام ثبت نام، مشخصات فردی خود و همراهان را بطور صحیح و کامل ذکر نماید و بدیهی است درج هرگونه مغایرتی که در مشخصات مسافر صورت گرفته متوجه نماینده و مسافر بوده و کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیت در ارتباط با آن مسافر نخواهد داشت.

۶- در طول سفر، امکان دیر یا زود شدن ساعات صرف غذا، خواب و استراحت، کم و زیاد شدن طول راه ها در روز و شب (با وسیله نقلیه و یا در راه پیمایی ها) در شرایط نامساعد آب و هوایی، محیطی، محلی و یا حوادث غیر مترقبه وجود دارد.

۷- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده کمیته طبیعت گردی، مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.

۸-  سفر های نوروزی شامل سفرهایی می باشد که در فاصله زمانی ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین سال بعد برگزار می گردد.

۹-  قیمت هر سفر براساس اتاق دو نفره تنظیم گردیده و مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک نفره می باشند.

۱۰- ساعات تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت ۱۴ و تخلیه آن به هنگام خروج ساعت ۱۱ می باشد.

۱۱- در اتاق های دو تخته، تخت سوم از نوع سفری و یا کاناپه تاشو بوده که موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

۱۲- در اقامتگاه های محلی یا محیط های طبیعی غیر هتل (کمپ، لوج، خانه محلی، خانه محلی تجهیز شده) امکان استفاده از چادر یا اتاق اختصاصی برای مسافر وجود ندارد و زمان لازم برای برپایی کمپ و جمع آوری آن مورد قبول مسافر می باشد.

قوانین ویزا:

۱۳- کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و در صورتی که مسافرین به صورت گروهی ثبت نام نموده و یا به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از مسافرین ممانعت نماید، سایر مسافرین می بایست از سفر استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده ۳۶ قرارداد جرایم متعلقه را پرداخت نمایند.

۱۴- در صورتی که مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و در وقت مقرر در سفارت خانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید، مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر هزینه های انجام شده (شامل بلیت هواپیمای، کنسلی هتل و روادید و ۱۰ % مجموع هزینه کل سفر به منظور خدمت صورت گرفته شده) به مسافر خواهد بود.

۱۵- در صورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید، مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارت که منجر به عدم دریافت روادید می گردد، جرایم منعقده اخذ خواهد شد.

۱۶- چنانچه صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد، مسافر می بایست مقدمات را از قبل آماده نموده باشد.

۱۷- در صورتی که به هنگام ابطال تور توسط مسافر ويزای وی اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال ويزای مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده ويزا خواهد بود و هزينه قانونی مربوط به ويزا نيز به اضافه جرائم ابطال تور از مسافر اخذ خواهد شد.

بخش پرواز:

۱۸- در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضاء رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵ در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

۱۹- مسئولیت تاخیر،کنسلی، سرویس داخل هواپیما و همچنین مسائل فنی پرواز در کلیه پروازهای موجود در برنامه سفر، به عهده شرکت هواپیمایی است.

بخش ضمانت نامه:

۲۰- ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز سفرهایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه دارد از سوی مسافر الزامی است.

۲۱-در صورتیکه مسافر یا هر کدام از مسافران یاد شده در این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد، خودداری نمایند، کارگزار می تواند ضمانت نامه مورد توافق در این قرارداد را مطابق مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام شده، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داده و مسافر و یا وکیل قانونی وی، حق هرگونه اعتراض و درخواست تعدیل از محکمه را از خود سلب نماید. این بند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است.

تعهدات مسافر:

۲۲- رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

۲۳- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه گشت خواهد بود و کارگزار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۲۴- هرگونه هزینه و خسارت در طول سفر که به دلایل تبعیت نکردن از دستورات راهنما، گشت های خارج از خدمات کارگزار و یا عدم استفاده از لوازم ضروری شخصی هر سفر، تماماً متوجه مسافر خواهد بود و مسافر تنها می تواند  از خدمات بیمه استفاده نماید.

۲۵-  مسافر می بایست در طول سفر کلیه ضوابط حاکم بر سفر را پذیرفته و در صورت وارد نمودن هرگونه خسارت به محل های اقامت، وسایل حمل و نقل و مکان های مورد بازدید شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.

۲۶- در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت سفر اعم از افزایش نرخ بلیط، وسایل حمل و نقل شامل هواپیما، قطار، کشتی و حمل و نقل های زمینی، هتل و یا سایر خدمات، با ارائه مدرک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می‌باشد.

۲۷-  چنانچه کارگزار مجبور شود در اثر شرایط طبیعی و محیطی و یا حوادث غیر مترقبه، بخشی از گشت را ابطال کرده و خارج از چهارچوب اعلام شده در برنامه سفر نسبت به رزرو هتل یا کرایه وسایل نقلیه یا هرگونه خدمات اضافی دیگر اقدام کند، مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار است.

۲۸- کلیه هزینه های اضافه و خارج از برنامه و یا گشت های اختیاری به عهده مسافرین می باشد که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

۲۹ – پرداخت هزینه سفر از طرف مسافر به کارگزار به منزله مطالعه دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم توجه به مفاد  قرارداد و قوانین سفر متوجه مسافر خواهد بود.

۳۰- مسافر پس از واریز وجه نقد به حساب کارگزار ملزم به اطلاع کتبی به کارگزار و دریافت تاییدیه ثبت نام می باشد، در غیر اینصورت ثبت نام آن مورد تایید نمی باشد.

۳۱-  مسئولیت مراقبت از فرزندان و حفظ اموال و مدارک شخصی در تمام طول سفر به عهده مسافر بوده و در این خصوص هیچ نوع مسئولیتی متوجه راهنما و یا کارگزار نخواهد بود.

۳۲-  مسافر یا نماینده ایشان موظف است بر اساس سطح توانایی جسمی خود و همراهان در تور ثبت نام نماید و همچنین در صورت مصرف هرگونه داروی تجویز شده از سوی پزشک و یا استفاده از تجهیزات پزشکی خاص، آنها را در طول سفر همراه داشته باشد و می بایست راهنمای سفر خود را از این موضوع مطلع نماید.

۳۳- هرگونه مشکلات و هزینه ناشی از عدم آمادگی جسمانی یا عدم آگاهی مسافر از وضعیت جسمانی خود و یا امراض احتمالی مسافر در طول سفر بعهده مسافر خواهد بود.

۳۴- چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد و يا در بدو ورود به کشوري مقامات محلي از ورود وی جلوگيري به عمل آورند، مسافر ملزم به پرداخت جريمه های مربوطه بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاري جهت بازگشت مسافر به کشور بوده و هيچ مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود. کلیه هزينه های اقامت در سالن ترانزيت تا زمان بازگشت به عهده مسافر مي باشد.

تعهدات کارگزار :

۳۵- کارگزار موظف است برنامه سفر مورد قرارداد را با ذکر مشخصات آن، در هنگام عقد قرارداد به امضاء مسافر یا نماینده ایشان رسانیده و به او ارائه نماید.

۳۶- کارگزار متعهد است که برنامه سفر مورد توافق را بطور کامل انجام دهد و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی، جنگ، شورش و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا سفر شود، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

۳۷- در سفرهای زمینی، اگر وسیله نقلیه به هر دلیل از حرکت باز ایستد، جایگزینی و هزینه وسیله نقلیه جدید بر عهده کارگزار بوده و زمان لازم جهت تأمین وسیله نقلیه جدید و تأخیر در اجرای سفر مورد قبول مسافر است.

۳۸ – کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله نقلیه متناسب با تعداد مسافران و مسیر گشت استفاده نماید.

۳۹-  کارگزار موظف است بیمه سفر را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در محدوده مکانی و زمانی سفر، مسافر می‌تواند بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.

۴۰-  در صورت بروز هرگونه حادثه که منجر به خسارت جسمانی در طول سفر گردد، مسافر می تواند پس از طی مراحل قانونی و پزشکی با دریافت گزارش از کارگزار به شرکت بیمه مراجعه و طبق تعرفه های بیمه اقدام به دریافت خسارت نماید. در خصوص هزینه های درمانی مازاد بر بیمه مسئولیت کارگزار و طول درمان، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

۴۱- درصورتیکه مسافر به هر دلیل جدا از برنامه سفر کارگزار به گروه ملحق و یا قبل از پایان سفر از گروه جدا شود، بیمه مسافر فقط از ابتدای الحاق وی به سفر و یا تا زمان انفصال وی از سفر معتبر بوده و فقط در زمان حضور وی در سفر اعمال خواهد شد و کارگزار در خارج از این زمان هیچگونه مسئولیتی در قبال مسافر نخواهد داشت.

شرایط ابطال سفر :

۴۲- در خواست انصراف از سفر باید قبل از حرکت سفر و توسط شخص امضاء کننده قرارداد و بصورت مکتوب انجام شود.

۴۳- کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید.

شرایط ابطال سفرهای عادی و نوروزی توسط مسافر:

 

 

درصد جریمه از کل مبلغ سفر زمان ابطال سفر های عادی توسط مسافر ملاحظات درصد جریمه از کل مبلغ سفر زمان ابطال سفر های نوروزی توسط مسافر
۲۰% از ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از سفر * جریمه کنسلی بلیت هواپیما و قطار دریافت خواهد شد.
* در صورت چارتر بودن محل اقامت، بلیت هواپیما یا قطار، مبلغ مسترد نخواهد شد.
۳۰% از ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از سفر
۳۰% از ۲۹ تا ۲۱ روز قبل از سفر ۴۰% از ۲۹ تا ۲۱ روز قبل از سفر
۵۰% از ۲۰ تا ۷ روز قبل از سفر ۶۰% از ۲۰ تا ۷ روز قبل از سفر
۷۰% از۶ تا ۳ روز قبل از سفر ۱۰۰% از ۶ روز تا زمان حرکت
۱۰۰%

از ۲ روز تا زمان حرکت

هیچ محصولی در سبد خرید یافت نشد